Oacceptabelt av regeringen

Regeringen tar 10 miljarder kronor (cirka 20 procent) från det svenska biståndet till de allra fattigaste i världen, för att bekosta mottagandet av flyktingarna från Ukraina.
Samtidigt ökas det årliga anslaget till försvaret till 108 miljarder kronor.
Borde inte vi i Välfärdssverige kunna bättre än så?
Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *