Beatrice fantastiska resa

Beatrice Waleghwa föddes 1994 och levde sina sex första år i Nairobi. När hennes mamma dog splittrades syskonskaran och Beatrice hamnade hos en moster i byn Mgeno utanför Voi. Det var mammans vilja att Beatrice inte skulle växa upp i storstaden med alla dess risker.

Beatrice hos moster Prudence i Mgeno

Men att komma till Mgeno som sexåring var inte heller lätt. Bland annat förstod hon inte språket som talades där. Och förhållandena var väldigt fattiga. Det var brist på vatten och ibland fick hon klara sig på bara en halv liter vatten per dygn – och det skulle räcka till allt!

Det var också långt till skolan, enkel väg åtta kilometer att gå varje dag. Och ibland fick hon gå utan skor eftersom familjen inte hade råd med det. En lärare såg hennes situation och köpte ett par skor till henne.

När det blev dags för Secondary School fick Beatrice börja på en katolsk internatskola för flickor. Det var en skola med gott rykte för elever med bra skolresultat, och studierna var krävande. Flickorna fick gick upp redan kl 5 på morgonen.

Även här hade Beatrice otillräckligt med pengar för att klara sig, men även här fick hon hjälp av en lärare så att hon t ex kunde följa med på skolans utflykter. Och Beatrice hjälpte en klasskamrat med studierna och fick i gengäld förbrukningsvaror av hennes familj.

Beatrice på Kenyatta University

Beatrice klarade skolan så bra att betygen räckte till en plats på Kenyatta University i Nairobi. Uppehället i Nairobi svarade Voiprojektet för. Även på universitetet i Nairobi blev skolresultaten lysande och hon fick sin kandidatexamen inom turism efter fyra års studier med bästa betyg.

Inför sista terminen på universitetet fick Beatrice möjlighet att göra tre månaders praktik i Ulricehamn, framför allt på Hotell Bogesund. När hon sedan kom tillbaka till Voi hösten 2016 fick hon jobba inom Voiprojektet under en period, både på gästhuset och i programmet med de föräldralösa barnen. Efter nyår fick hon sedan ansvaret för gästhuset när föreståndaren lämnade det för några månaders studier på annan ort.

Under våren 2017 ansökte Beatrice om att bli antagen på Linneuniversitetet i Kalmar – och kom också in på master programmet för turism och hållbarhet. Hon fick dessutom ett stipendium från universitetet på hela studieavgifter. Hennes uppehälle i Kalmar finansieras av en grupp privatpersoner, samt bidrag från bland annat Lunds Missionssällskap.

2019 tog Beatrice sin masterexamen i Kalmar och under senhösten samma år blev det klart att hon fick en doktorandtjänst inom turismvetenskap vid Högskolan i Dalarna. I januari 2020 gick flyttlasset till Borlänge.

Beatrice har gjort en fantastisk livsresa som varit allt annat än enkel. Steget från byn Mgeno utanför Voi till universitetslivet i Nairobi var en omställning som var minst lika stor som resan från Kenya till Sverige.

Britt och jag har fått förmånen att följa med Beatrice på hennes livsresa, och se hur hon idag har utvecklats till en ung, vacker och hårt arbetande student och forskare, full av klokhet och ansvarstagande, och dessutom med en andlig mognad och skärpa som jag beundrar och högaktar.

Idag ser vi Beatrice som ett av våra barnbarn – och hon har fått någon som hon kan kalla ’grandpa’!

Se ett videoklipp från en intervju med Beatrice som gjordes under hennes praktik på Hotell Bogesund 2016:

Beatrice Waleghwa from Jan-Åke Thorell on Vimeo.