Skamligt av Sverige

Sverige stödjer Ukraina militärt i försvarskriget mot Ryssland ganska helhjärtat. Men när det gäller mottagandet i Sverige av de ukrainare som flytt kriget är det annorlunda.

Det är rent skamligt hur lite hjälp de får. Sverige borde kunna hjälpa betydligt bättre.

En ensamstående mamma med ett barn får 71 kronor i månaden till sig själv och 37-50 kronor för barnet beroende på åldern. Det ska räcka till allt utom boendet, dvs mat, kläder, förbrukningsmaterial, hygienartiklar, fritidsaktiviteter etc.

Beloppet har inte höjts på 30 år. Att summan inte räcker är ju helt uppenbart. Regeringen har lämnat över ansvaret för att flyktingarna ska få det någorlunda drägligt till ideella krafter.

Mamman får inte vabba – och ingen föräldrapeng.

Familjen erbjuds gratis akutvård, och lyckligtvis har sjukvården ibland en generös hållning till detta. Om ett problem riskerar att bli akut om ingen åtgärd sätts in, kan flyktingen ibland få vård även utan ett akut läge just nu.

Flera andra av våra grannländer ger en ersättning som är högre än miniminivån enligt EU:s massflyktingsdirektiv. Men inte Sverige.

Läs gärna DN:s ledare 240114 om detta.