Jesus Revolution

Filmen Jesus Revolution bygger på verkliga händelser från hippierörelsen i USA på slutet av 1960-talet och 1970-talet. Filmen har fått stort genomslag i USA, och även i Sverige har den lockat fler besökare än vad biograferna förväntat sig, med fullsatta biografsalongen i en rad olika städer (1:a på biotoppen).

I hippierörelsen valde en stor mängd unga människor en annorlunda livsstil som protest mot bland annat etablissemanget och Vietnamkriget. Det handlade om ”Peace and not war”, och om att söka sanningen. Många sökte sanningen i droger och andliga upplevelser, och sexuell frihet.

I den här miljön startade också Jesusrörelsen som ett svar, eller motvikt, till det osunda i hippierörelsen. Och många unga människor som inte fann sanningen i droger eller sexuell lössläppthet, fann svaret genom Honom som sa sig vara Vägen, Sanningen och Livet.

Jesusrörelsen, startade i Kalifornien och spred sig sedan över stora delar av USA, och vidare till många andra länder runt omkring i världen. Väckelsen ledde till tiotusentals nydöpta är den största av sitt slag under modern tid i USA. Även i Sverige har många goda erfarenheter av Jesusfolket på 70-talet, och den enkelhet, tillbedjan och lovsång som präglade rörelsen.

Filmen som hade Sverigepremiär nyligen, är bitvis något glättig och romantiserande, men är ett viktigt historiskt dokument – och har ett allvarligt budskap till dagens kyrkor.

I filmen visas hur en tynande kyrka blivit inåtvänd och otillgänglig för folket. Hur traditioner blivit viktigare än budskapet. Hur trångsynta ledarna i kyrkan hade blivit.

– Ungdomarna kommer ju in barfota i kyrkan och smutsar ner mattan, sa äldstekåren. Det är ovärdigt!

Pastor Chuck Smith var till en början också avvisande och oförstående för det nya. Men blev berörd av ungdomarnas hängivenhet och välkomna dem. Folk strömmade till och kyrkan blev snart för liten.

– Vi kanske behöver vara lite mer obekväma, sa pastor Chuck. Dörren är öppen för alla!

Filmen visar också på riskerna med en stark och karismatisk hippiepredikant som Lonnie Frisbee, som ledde Jesusfolket in i kyrkan. Hur makt och position kan förblinda, och hur fokus kan flyttas från det centrala i budskapet till det egna jaget och vad jag kan uträtta. Och hur en karismatisk ledare också måste stå under någon annans auktoritet och ledarskap för att det hela inte ska spåra ut.

Frågan till kristenheten idag blir: Är vi en klubb för inbördes beundran, eller en livsförvandlande kraft för människor som lever i ett utanförskap, som kanske är ensamma eller isolerade? En undersökning nyligen av Kairos Future visar att nästan var fjärde svensk (24%) saknar mening i livet! I gruppen män 18–30 år är det mer än en av tre som upplever det så. Är det en av orsakerna till den våldsspiral vi upplever idag?

Går några av dessa människor utanför den kyrka som du brukar gå till? Kanske går de där varje dag – och det enda de ser är en stängd dörr.

Har du möjlighet att se filmen Jesus Revolution –  gör det och reflektera lite över vad den har att säga oss idag!