Oväntat stöd till utsatta i Kenya

Foto: Emelie Asplund

Sedan pandemin startade har projektet med de miljövänliga grillarna i Kenya legat på is. Distributionen har varit svår och de ekonomiska möjligheterna för familjerna har varit starkt begränsade.

Däremot har vi fortsatt med stödet till skolkostnader, mediciner, och liknande. Vi har också kunnat stötta några pensoner med lån och/eller bidrag till att starta eller uppgradera någon affärsverksamhet för att de på sikt få en stabilare inkomst.

Inte minst behovet av att hjälp till med skolkostnader har ökat under pandemin när många förlorat hela eller delar av sina inkomster. Och just skolavgifter och andra kostnader relaterat till det är ju oerhört viktiga för att komma ur fattigdomen.

Många som vi har kontakt med kan skrapa ihop delar av skolkostnaderna, men emellanåt innebär det att man inte har mat på bordet. Så därför har en del av pengarna vi förvaltat även gått till att mätta hungriga magar.

Under den värsta tiden av pandemin köpte vi in och distribuerade tvål och vattenhinkar till ett hundratal familjer. Tillsammans med utgifterna för främst skolavgifter så har vi nästan tomt i kassan – och inga grillar i lager. Så vi har funderat en del på hur vi ska gå vidare…

Då får vi plötsligt ett oväntat bidrag från Jenny Berggren från Ace of Base, som vi lärde känna för ett antal år sedan och som sedan länge haft ett stort hjärta och engagemang för utsatta barn och familjer i Kenya. Detta gör att vi nu vågar gå vidare och söka nya (och gamla) vägar för att stötta utsatta barn och familjer i Kenya. Framför allt brinner vi för att hjälpa singelmammor som många gånger har det extra svårt för att få livet att gå ihop.

Vi har ju kontakt med flera personer i Kenya som vi har förtroende för och som vi vill samarbeta med för att hjälpen verkligen ska komma fram till dem som mest behöver den. Om det blir en fortsättning med att dela ut miljövänliga grillar vet vi inte idag, även om vi fortfarande tror på idén.

Förutom skolavgifter hoppas vi också kunna fortsätta med ekonomiskt stöd i form av hjälp-till-självhjälp i någon form.

Vill någon vara med och stötta behövande i Kenya, så swisha gärna ett bidrag. Kanske vill du starta en egen insamling t ex i samband med en födelsedag! Alla gåvot mottas tacksamt!