Protester mot indragna resor

Många ukrainska flyktingar oroar sig för vad som ska hända när de fria resorna med kollektivtrafiken snart tas bort.
I värsta fall kan det innebära att de inte kan delta i de aktiviteter som ska hjälpa dem in i det svenska samhället.
Därför bjöd vi in Helsingborgs Dagblad till språkcaféet i EFS-kyrkan. Läs mer

Oacceptabelt av regeringen

Regeringen tar 10 miljarder kronor (cirka 20 procent) från det svenska biståndet till de allra fattigaste i världen, för att bekosta mottagandet av flyktingarna från Ukraina.
Samtidigt ökas det årliga anslaget till försvaret till 108 miljarder kronor.
Borde inte vi i Välfärdssverige kunna bättre än så?
Läs mer