Öppet brev till migrationsministern

Öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard

De ukrainska flyktingarna i Sverige får 61-71 kr om dagen i bidrag, samt 37-50 kronor per barn. Det ska räcka till allt förutom hyra. Mat, kläder, hygienartiklar, fritidsaktiviteter etc. Summan har inte höjts på 50 år och är skamligt låg.

Hur tänker du dig Maria att en flykting ska klara sig på ett så litet bidrag? Sverige borde verkligen kunna bättre!

Tycker inte du Maria att storleken på bidraget rimmar dåligt med det generösa stöd som Sverige ger till militär och humanitär hjälp i Ukraina. Borde vi inte också kunna hjälpa dem som flytt från både hus och hem, nära och kära?

Att de ska få ett personnummer i framtiden är ju till ingen som helst nytta i dagsläget. Det är nu de behöver hjälp. Och de hade haft stor nytta redan idag av att kunna använda t ex BankId och Swish. Hur skulle du Maria kunna klara dig utan dessa digitala redskap?

Jag tycker också att den hjälp ukrainarna får för att komma in i arbetslivet är undermålig. Ytterst få får någon jobb via arbetsförmedlingen. Istället för hjälp, utnyttjas många som gratis arbetskraft. Jag känner flera som gör oavlönad praktik, allt från 6 veckor till 3 månader. Om de sedan skulle lyckas få ett jobb (kanske deltid eller på timmar) så dras lönen från bidraget de får. Och de får betala hyra, och kanske barnomsorg. Det blir inte mycket kvar, eller något alls, från en timanställning.

Dessutom så får de som tjänat pengar genom ett tillfälligt jobb under en period inget bidrag alls när arbetet är över, utan de kan få gå utan ekonomiskt stöd i månader, kanske år. Detta uppmuntrar sannerligen inte till att ta några kortare eller underbetalda jobb. Ändå gör många det.

Hade de fått lära sig svenska via SFI redan när de kom till Sverige, är jag övertygad om att fler varit i arbete idag.

Hur ser du Maria på det? Är det en god introduktion i samhälle och arbete?

Jag är delvis ansvarig för ett språkcafé för ukrainska flyktingar i EFS-kyrkan i Helsingborg. Det drivs helt ideellt – utan bidrag från kommun eller stat. Vi fikar och pratar tillsammans, delar ut mat och kläder och hjälper till på alla tänkbara olika sätt. Vi samlar cirka 50 ukrainska flyktingar och svenska volontärer varje vecka. Och jag skulle vilja förklara för dem hur du ser på deras situation och varför stödet är så dåligt från dig och dina regeringskamrater.

Jan-Åke Thorell
Helsingborg


Tillägg till denna hemsidas läsare:
Samma dag (240207) som detta publicerades i Helsingborgs Dagblad fick jag ett långt svar från Justitiedepartementet. Enligt kanslirådet Katarina Lindqvist gör regeringen väldigt mycket för de ukrainska flyktingarna – och mer är på gång.
”Sammanfattningsvis pågår ett intensivt arbete med frågor relaterade till ukrainares situation i Sverige och vi hoppas kunna återkomma med mer information inom kort”, skriver hon till sist.
Däremot får jag inget svar på hur man kan leva på 71 kronor om dagen eller klara sig utan Swish och BankID.

Du som vill får gärna kopiera delar av texten ovan och maila till migrationsministern så hon förstår att vi är fler som är missnöjda. Maila i så fall till: justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se