Hjälp-till-självhjälp

Sedan vi lämnade Voiprojektet  2016 har vi (när det gäller Kenya) framför allt  ägnat oss åt det så kallade Jikoprojektet som är ett miljö- och kvinnoprojekt. Artiklar relaterade till detta finns nu samlade på en gemensam sida.

Framför allt handlar detta om att tillhandahålla miljövänliga spisar (jiko på på swahili). Under Coronapandemin övergick projektet till att ge hjälp till drabbade familjer.

Projektet bistår också enskilda med lån för att driva ett mindre företag, samt kostnader för t ex skolgång och viss mån sjukvård.