Projekt

Sedan vi lämnade Voiprojektet  2016 har vi (när det gäller Kenya) framför allt  ägnat oss åt det så kallade Jikoprojektet som är ett miljö- och kvinnoprojekt. Artiklar relaterade till detta finns samlade på en gemensam sida.
Under årens lopp har vi gjort åtskilliga resor till Kenya. Oftast tillsammans med andra och det har med tiden blivit åtskilliga personer som fått uppleva Kenya på ett sätt som berör lite extra. Av naturliga skäl har resorna uteblivit under senare tid, Men finns intresse kan det bli igen.