Viktigt språkcafé för många

Språkcaféet på utflykt till Sundsgården

Språkcaféet på utflykt till Sundsgården. Klicka för större bild!

Varje måndag, från lunch och framåt ett par timmar, är det språkcafé i EFS-kyrkan för de ukrainska flyktingarna i Helsingborg och andra närliggande orter. Vi startade hösten 2022 och har alltså hållit på i fyra terminer nu.

I år trodde vi att antalet deltagare skulle sjunka något. Alla ska ju t ex få lära sig svenska via SFI, Svenska för invandrare. En hel del har fått jobb, om än oftast tillfälliga. Och myndigheterna har skrivit ner siffrorna för antalet förväntade nya flyktingar.

Här är lite fakta för vårterminens sammanlagt 20 samlingar i år:

  • 84 ukrainare har varit där minst en gång
  • 35 ukrainare i genomsnitt vid varje tillfälle
  • 29 svenskar har varit på språkcaféet någon gång
  • 14 svenskar i genomsnitt vid varje tillfälle
  • 981 besökare totalt under terminen
  • 10 bananlådor med mat har delats ut varje gång, ofta dessutom 10 lådor bröd.

Dessutom har en mängd kläder, husgeråd, heminredning och annat delats ut.

Ovanstående är bara siffror. Men visar ändå på att språkcaféet fyller en viktig funktion. Inte minst har samlingarna blivit en viktig social mötesplats. Många, både svenskar och ukrainare, har fått nya vänner. Nya kontakter och nätverk har skapats. Många ukrainare har fått hjälp med både praktiska och ekonomiska problem. En del har fått extra språkträning eller hjälp med studier. Och vi svenskar har fått många nya kunskaper och lärdomar.

Ekonomin då? Det måste ju kosta en del.

Språkcaféet får inga kommunala eller statliga bidrag, Vi nekades bidrag bl a från Europeiska socialfonden och Länsstyrelsens TIA-medel pga för litet budgetomfång! Men språkcaféet har fria lokaler i kyrkan – och en budget på 7000 kronor för hela 2024 från EFS-kyrkan!

Hur är det möjligt driva en verksamhet med nästan 1000 besökare under en hel termin så billigt? Naturligtvis tack vare ideella insatser, och en del enskilda gåvor. Ingen nämnd och ingen glömd – men ett otroligt engagemang på många olika sätt.

Och jag har inte hört någon klaga på för mycket jobb. Tvärt om. Gemenskapen, vännerna, värmen, glädjen – och ibland sorgen – som delas, överväger allt annat.

Jag önskar att språkcaféet inte skulle behövas. Men det gör det. Tyvärr ser vi inget slut på kriget. Så efter sommaren kör vi igång igen. Till glädje och nytta för många. Både svenskar och ukrainare.

Eller som någon så vist myntat: ¨Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg¨.