Regeringen tar pengar från de allra fattigaste

I fjol låg försvarets budget på 66 miljarder. En ökning till 2 procent av bruttonationalprodukten, BNP, innebär en årlig kostnad på 108 miljarder kronor.

Samtidigt tar regeringen miljarder från det svenska biståndet, som ska gå till världens allra fattigaste, för att finansiera flyktingmottagandet. 10 miljarder kronor, eller cirka 20 procent, räknas av från biståndet.

Detta välkomnas av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Övriga partier anser att neddragningen är för stor.

Och inom biståndsvärlden är reaktionerna entydig:

– Neddragningen är oacceptabel, skriver en grupp chefer för olika biståndsorganisationer i Sverige i en debattartikel.

Till och med Sveriges biståndsminister Matilda Ernkrans är inne på samma linje i en intervju i Sveriges Radio Ekot.

– Att låta många miljarder av de svenska biståndspengarna gå till insatser inom Sveriges gränser och samtidigt hävda att man är bäst i världen på bistånd, är magstarkt! säger hon.

Och Elisabeth Sandlund skrev så här i tidningen Dagen nyligen:

– I ett läge där samstämmiga rapporter talar om att världens fattiga kommer att bli ännu fattigare och att de hungriga kommer att bli ännu svårare att mätta i svallvågorna efter kriget i Ukraina är det varken rätt eller rättfärdigt att minska biståndet.

Avräkningarna av biståndspengar riskerar att skapa större behov av bistånd i framtiden – och skapa nya flyktingströmmar. Det menar t ex miljöpartiets Per Bolund i en kommentar i tidningen Omvärlden:

Att betala för flyktingmottagande med biståndsmedel är att sätta utsatta grupper mot varandra. Det är dålig och osolidarisk politik som i längden kommer leda till att fler tvingas fly, att fler svälter och att fler får sina rättigheter kränkta.

Det är inte bara biståndsorganisationerna som är oroliga för konsekvenserna av neddragningen av biståndet. Även SIDAs generaldirektör Carin Jämtin är bekymrad i tidningen Omvärlden:

– Det kommer att bli allvarliga konsekvenser för människor i fattigdom, säger hon.

När det gäller själva flyktingmottagandet i Sverige, finns det mycket som Sverige skulle kunna göra bättre. Bland annat får flyktingarna ingen SFI, Svenska för invandrare. Det ingår inte i massflyktsdirektivet!

I stället hänvisas flyktingarna till studieförbund, kyrkor och andra organisationer som gör detta ideellt med hjälp av egen personal och många volontärer utan ersättning.

Intresset från de ukrainska flyktingarna att lära sig svenska är mycket stort. De vet att språket är nyckeln till att komma in i samhället och få jobb. Och det är precis det de vill. De vill inte ligga någon till last. Det vet vi av av egna erfarenheter från ABF i Helsingborg där Britt och jag engagerat oss.

Trots att kommunerna inte ska ordna SFI för de ukrainska flyktingarna, finns det ett fåtal som ändå gör det, t ex Höganäs.

När vi fattade beslutet så hade det inte kommit några besked än. Då får någon säga att vi har gjort fel och vad alternativet är, men vi tänker att det inte kan vara fel att göra mer än vi behöver, säger Anneli Söderhjälm,  rektor för vuxenutbildningen i Höganäs kommun i ett inslag i SVT.

Fler kommuner borde göra som Höganäs!

Det finns andra saker än att erbjuda SFI, som myndigheterna skulle kunnat göra för att underlätta för flyktingarna.

  • Syftet är ju att flyktingarna ska komma i arbete. Men vad finns det för incitament för det?

  • Det behövs pass för att gå ombord på färjor till Sverige. Har någon missat att ta med det i flykten från sönderbombade städer, får man söka sig till ett annat land.

  • Pass behövs också till e-tjänsten för registrering enligt massflyktsdirektivet. Ansökan är bara på svenska och engelska.

  • Privatpersoner och organisationer som tar emot flyktingar i sina hem eller lokaler får ingen ersättning för vare sig boende eller mat.

Samtidigt står de lokaler som kommunerna erbjuder tomma!

Så stort tack till alla som engagerar sig när myndigheterna och politikerna sviker. Tack till alla som skänker pengar och saker, som kör hjälptransporter till Polen eller Ukraina, som öppnar sina hem, och som på olika sätt avsätter tid för att försöka hjälpa de drabbade från Ukraina.

Den omsorg och medmänsklighet ni visar är oerhört värdefull, och betyder mycket för många!