Sydafrika nästa!

Så var det då dags igen. Att vara pensionär och kunna disponera sin tid har sina fördelar!

Den 7 mars åker vi till Sydafrika för ett nytt ideellt uppdrag. Den här gången handlar det om något som ligger oss varmt om hjärtat och som också knyter ann till vår erfarenhet och kunskap från Afrika och framför allt Kenya.

Under fem veckor ska vi vara extra mormor och morfar i en organisation som heter Give a Child a Family. Verksamheten går ut på precis det som namnet säger; att hitta en familj till ett barn som av olika anledningar inte har någon.

Organisationen finns i Margate drygt 10 mil söder om Durban på Sydafrikas östkust. Det finns ett 60-tal barn på centret som tagits omhand i väntan på en fosterfamilj. De familjer som rekryteras får hjälp och stöd i att ta hand om ett utsatt barn.

Vår uppgift blir att vara en extra resurs till den personal som finns och som har ansvaret för arbetet. För närvarande vet vi inte exakt vad vi ska göra, men det handlar om daglig omsorg, läxläsning och skolskjuts. Det kan också handla om praktiskt arbete med matlagning, tvätt, trädgårdsarbete och liknande.

Projektets grundare är  Monica och Basil Woodhouse. Monica kom till Sydafrika från Sverige redan som barn och har växt upp i landet. Kopplingen till Sverige har inneburit att organisationerna Läkare utan gränser och Evangeliska Frikyrkan har stöttat verksamheten i många år. Give a Child a Family har också en svensk gren som samlar in pengar till verksamheten.

Den övergripande visionen är att barn hör hemma i en trygg familj.

Efter fem veckor på centret ska vi unna oss en semestervecka i och omkring Kapstaden.

Länkar för mer information:
Give a Child a Family Sydafrika
Give a Child a Family Sverige
Läkarmissionens film där Sofia Wistrand besöker Sydafrika