Succé för språkcafé i kyrkan

Sedan kriget startade i Ukraina har ganska gånga flyktingar kommit till Helsingborg. Vi har lärt känna en del av dem, bland annat genom den svenskundervisning som ABF ordnat och som vi engagerat oss i. Nu har vi tagit ett steg till.

EFS i Helsingborg arrangerar nu ett språkcafé i kyrkans serveringslokal två gånger i veckan, måndagar och fredagar.

Syftet är att hjälpa de ukrainska flyktingarna att bli mer integrerade i det svenska samhället och lära känna den svenska kulturen – och få fler sociala kontakter! De flesta av dem läser svenska på andra ställen, men behöver öva sig på svenskan för att bättre kunna göra sig förstådda i samhället och framför allt få ett jobb.

Upplägget för språkcaféet är väldigt enkelt. Vi träffas och fikar tillsammans!

Tack vare ett bidrag från Helsingborgs stad, via studieförbundet Sensus, har vi fått möjlighet att anställa en ukrainsk kvinna som själv har flytt från kriget. Hon heter Tetiana Mazylo (kallas för Tanja) och bor bara ett stenkast från kyrkan. Tanja är universitetslärare och väldigt kreativ. Hon kommer att lägga upp teman för olika dagar som vi kan ha som utgångspunkt för samtalen. Vardagsnära och enkelt. Första gången pratade vi om ord som lagom, fika, fredagsmys och lördagsgodis….

Första samlingen den 26 september kom ett 20-tal ukrainska flyktingar och ett 10-tal svenskar. Andra samlingen gjorde vi en utflykt till Landskrona för att titta på museet och Citadellet, då deltog 24 flyktingar. Tredje samlingen (då vi bjöd på pizza) var vi ungefär 40 personer totalt! Det blir trångt i lokalen, men det ser vi mer som en utmaning än som ett bekymmer.