Kontakt

Kontaktuppgifter:
Britt och Jan-Åke Thorell
Västkustvägen 12
312 72 Skummeslövsstrand

Jan-Åke mobil: 0705-937128 (även Swish om du vill ge ett bidrag)
Epost: janakethorell@gmail.com
Britt mobil: 0793-476651
Epost: britt.m.thorell@gmail.com